Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Průvodce klíčovými pojmy od A do Z.
Vaše navigace při objasnění neznámého.

Kataplexie

Náhlý pokles svalového tonu (napětí) – člověk není schopen ovládat svaly, ale je při vědomí. Celková kataplexie – postihuje svaly celého těla; částečná – týká se jen určité svalové skupiny. Časté při narkolepsii.


Katatonie

Soubor projevů v oblasti tělesné i psychické, součást schizofrenie, organických poruch mozku, poruch nálady… Projevy katatonie: stereotypní pohyby, kataplexie (pokles svalového tonu), echopraxie, impulzivita, negativismus; katatonik může být stuporózní (zhuhlý) i nadměrně aktivní. Může souviset s akinézou, hyperkinézou i hypokinézou (poruchy hybnosti – vymizení pohybů,…


Kleptomanie

Porucha z oblasti poruch chování a impulzivních poruch – patologické kradení; odcizování věcí na základě vnitřního nutkání, kterému člověk nedokáže odolat; po akci pociťuje uspokojení. Kradené věci kleptoman nepotřebuje ani je dále neprodává – hromadí je doma, případně je zahazuje.


Klub duševního zdraví

Klub je určen pro lidi s chronickým duševním onemocněním, lidi s lehkým mentálním postižením či kombinovaným postižením, ve kterém se poskytují služby sociální rehabilitace, jejichž cílem je podporovat uživatele při řešení jejich nepříznivé sociální situace.


Komorbidita

Výskyt společně s jiným onemocněním nebo poruchou. Například u sociální fobie je častá komorbidita s alkoholismem (neboli sociální fobie je komorbidní s alkoholismem) – to znamená, že sociální fobik se relativně často stane navíc závislým na alkoholu.


Kompetence

Oprávnění, povinnost, schopnost, způsobilost, pravomoc. Osvojování a upevňování klíčových kompetencí je celoživotní proces. Začíná už v předškolním vzdělávání a stále se rozvíjí po celý život. Být v příslušné oblasti kvalifikovaný.


Kompulze

Nutkavé jednání, které má snížit napětí vyvolané obsesivními myšlenkami. Toto jednání je rigidní, probíhá stále stejně – mytí rukou určitým způsobem, šlapaní na kanály, kontrolování elektrických spotřebičů, zámků atp. – kompulzivní chování je rituální. Např. aritmomanie (počítání), onomatomanie (hledání významu…


Komunitní centrum

Zařízení sloužící ke konání nejrůznějších aktivit (například kulturních, vzdělávacích nebo tělovýchovných) pro určitou komunitu anebo k poskytování sociálních služeb zejména sociálně vyloučeným osobám.


Konfabulace

Zkreslování vzpomínek, konfabulování vypadá jako záměrné lhaní, ale není tak – jde o poruchu paměti. Konfabulace nejsou nijak konzistentní, propracované, ale člověk si je jist jejich pravdivostí = např. u alkoholiků, u organickým nemocí mozku…


Koprofilie

Obliba výkalů jakožto prostředku sexuálního vzrušení.


Koprolálie

Vulgární slovní vyjadřování, záměrná koprolálie např. u poruch osobnosti, mimovolní koprolálie např. u tikových poruch nebo demencí.


Kopropraxie

Vulgární gesta, často v rámci tikových poruch, např. Tourettova syndromu.


Korsakovův syndrom

Alkoholový amnestický syndrom – porucha paměti u alkoholiků, výpadky vzpomínek na čerstvé události, člověk pak automaticky nahrazuje tato bílá místa konfabulacemi, o jejich pravosti je přesvědčen. Korsakovův syndrom často následuje po deliriu tremens.


Kulturní šok

Směs nepříjemných pocitů, které se objeví při výrazné změně prostředí Úzkost, deprese, sociální izolace.