Spolufinancováno Evropskou unií

Partneři

Jedním ze základních pilířů našeho komunitního centra je spolupráce se zkušenými partnery.

Krok Kyjov, z.ú.

Věříme, že změna je možná

Tel.: 518 616 801 krokkyjov@krokkyjov.cz třída Komenského 2124/88, 697 01 Kyjov

Úspěšně léčíme lidi z drogové závislosti
Pomáháme rodinám řešit problémy
Pomáháme pomáhat dobrovolníkům

www.krokkyjov.cz

TERAPEUTICKÁ KOMUNITA PRO LÉČBU ZÁVISLOSTÍ

Od roku 1999 poskytujeme léčbu závislosti na návykových látkách a závislostního chování.
Cílovou skupinou jsou osoby od 15 let bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, sexuální orientaci, které chtějí žít bez drog a potřebují naši pomoc a podporu. Po dobu léčby probíhá také spolupráce s rodinou, protože věříme, že závislost je „nemocí“ celé rodiny.
Program trvá přibližně 12 měsíců.
Po úspěšném ukončení léčby zvládá klient řešení chutí, konfliktů a životních situací. Disponuje základními pracovními dovednostmi. Dokáže jednat sám za sebe, řešit své sociální záležitosti jako je splácení dluhů a komunikace s úřady.

Adresa: třída Komenského 2124/88, 697 01 Kyjov
Tel.: +420 518 616 801
Mobil: +420 732 137 357, hlavní terapeut +420 732 200 106
E-mail: krokkyjov@krokkyjov.cz


PROGRAM NÁSLEDNÉ PÉČE KROK – Doléčování závislostí

Od roku 2002 úspěšně pomáháme znovuzačleňovat do společnosti lidi se závislostmi, kteří absolvovali pobytovou léčbu. Program nabízí klientům podporované bydlení a sociálně-terapeutické činnosti.
Cílovou skupinou jsou osoby od 15 let věku, závislé na návykových látkách či automatech, které absolvovaly tři a více měsíční rezidenční léčbu závislosti.
Díky účasti v programu získá klient podporu při přechodu z terapeutické komunity nebo jiné léčby do běžného života, trénuje nově nabyté osobnostní a sociální dovednosti a dostává psychoterapeutickou a socioterapeutickou podporu při řešeních běžných situací, které s sebou život nese.

Adresa: Sídliště Za Stadionem 1358, Nětčice, 697 01 Kyjov 1
Tel.: +420 739 257 755
E-mail: pantlik@krokkyjov.cz


AGENTURA PRO OBČANY

Agentura pro občany pomáhá lidem v řešení různých životních situací, nabízí podporu při rozvíjení nebo získávání dovedností a kompetencí pro lepší či samostatné zvládání problémů, poskytuje informace.

Realizuje dvě sociální služby, které jsou poskytovány bezplatně, a to:
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kde se zaměřujeme na podporu rodiny v oblasti vztahů v rodině, péče o děti, financí, vedení domácnosti, komunikace s úřady, školami či jinými institucemi. Služba je poskytována terénní i ambulantní formou. Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi.
Odborné sociální poradenství, kdy je prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků nabízeno a poskytováno poradenství a podpora při řešení nepříznivé situace. Klient pak lépe zvládá orientovat se ve svých právech a povinnostech a dokáže tak efektivněji svoji situaci řešit (např. rozvodová problematika, úprava péče o nezl. děti, dluhy, exekuce, dědictví, sousedské, rodinné, pracovní vztahy, apod.). Cílovou skupinou je široká veřejnost

Součástí sociálních služeb je také zprostředkování individuální a skupinové terapie, terapeutické práce s dětmi, párové terapie a mediace (mimosoudní způsob řešení sporů/konfliktů). Na základě objednávky realizujeme také preventivní programy pro školy

Adresa: Sídliště Za Stadionem 1358, 697 01 Kyjov
Tel.: +420 518 324 557, +420 739 084 422
www.krokkyjov.cz
E-mail: agentura@krokkyjov.cz


DOBROVOLNICKÉ CENTRUM KROK

Akreditované dobrovolnické centrum Krok funguje od roku 2014 a má za cíl šířit hodnoty dobrovolnictví, získávat lidi pro dobrovolnické aktivity, nabízet místa a činnosti, kde pomoc chybí. Dobrovolníkům poskytujeme pojištění, možnost setkávání a podporu.
Dle Zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě může být dobrovolníkem osoba starší 15 let, pokud jde o výkon dobrovolnické služby na území České republiky.

Co můžete jako dobrovolník dělat:

  • navštěvovat nemocné nebo sociálně znevýhodněné děti v přijímajících organizacích
  • navštěvovat seniory v domovech pro seniory
  • pomáhat postiženým dětem a dospělým
  • asistovat při volnočasových aktivitách dětí a mládež
  • pomáhat s doučováním dětí ze sociálně slabých rodin
  • pomáhat při organizování kulturních a jiných akcí
  • pomáhat při aktivitách.

Adresa: třída Komenského 2124/88, 697 01 Kyjov
Tel.: +420 518 616 801
Mobil: +420 732 137 357
E-mail: vasickova@krokkyjov.cz