Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Průvodce klíčovými pojmy od A do Z.
Vaše navigace při objasnění neznámého.

Mánie

Porucha nálady; předstupni jsou elace a hypomanie. Výrazná povznesenost, energie, neklid, potřeba něco dělat, mluvit…, extrémní sebedůvěra, ztráta zábran, utrácení, sexuální dobrodružství. Při snaze zabránit člověku v mánii v uskutečňování jeho záměrů se objevuje značná nelibost až násilnosti. Po „vystřízlivění“ se objevují výčitky…


Mediace

Mediace (z lat. mediare = „být uprostřed“, z toho česky zprostředkování) je způsob pokojného řešení sporů a konfliktů, jehož cílem je dohoda. Uplatňuje se v právu i mimo ně, zahrnuta jsou v ní nejen právní, ale vždy také psychologická či sociální specifika.


Meditace

Technika sloužící k „práci na sobě“. Cílem meditace je zejména kultivace mysli (její zklidnění) a získání vhledu (ať už do smyslu lidské existence a vesmíru nebo do osobních záležitostí). Někdy tento pojem označuje i prosté rozumové přemítání a v některých náboženstvích také určité druhy modlitby.


Megafagie

Příjem nadměrného množství potravy, žravost, častěji hyperfagie. Je součást ímnoha poruch příjmu potravy, u Klein-Levinova syndromu, poruch nálady…


Melancholie

Chorobný smutek, depresivní nálada. Normální, nepatologický zármutek má nějakou příčinu a ohraničenou dobu trvání; melancholie pochopitelnou příčinu nemá a bez léčby trvá dlouho. Dnes se tento pojem už příliš neužívá, nahrazen termínem deprese.


Mentální anorexie

Porucha příjmu potravy, záměrné snižování váhy vedoucí až k podvýživě, avitaminóze (nedostatek vitamínů), amenorei u žen (zastavení menstruace)…, asi 10% případů končí smrtí. K redukci hmotnosti se používá omezení příjmu jídla, cvičení, užívání laxativ (projímadla), anorektik (léky potlačující chuť k jídlu) a diuretik (látky…


Mentální bulimie

Porucha příjmu potravy, epizody hyperfagie (nadměrného příjmu potravy) se střídají s redukčními epizodami (hubnutí); též nervová hyperorexie. Po hyperfagii často následuje snaha se jídla zbavit – zvracením nebo užíváním laxativ (projímadla); opakované zvracení vyvolává mnoho komplikací, tělu chybí řada látek, kazí…


Mentální postižení

Vývojová porucha, která postihuje všechny složky osobnosti (tělesnou, duševní a sociální). V různé intenzitě se dále projevuje snížení rozumových schopností. To se odráží na kvalitě vnímání, myšlení, představ, paměti, pozornosti a řečových schopnostech.


Mentální retardace

Nedostatečný nebo zastavený duševní vývoj; týká se zejména kognitivních funkcí – myšlení, řeči, učení, paměti, pozornosti… Stanovuje se pomocí testů inteligence a schopností člověka obstát v běžném životě. Dle závažnosti lehká, střední, těžká nebo hluboká mentální retardace.


Mezigenerační aktivity

Program, ve kterém probíhá vzájemné učení a obohacování mezi mladší a starší generací, jež má být přínosné pro jedince i společnost.


Migréna

Bolest hlavy, obvykle buď v pravé nebo levé polovině; dále nechuť k jídlu až zvracení, smyslové poruchy Příčinou jsou poruchy krevního zásobení mozku.


Misúzus

Špatné užívání. Často se týká drog nebo léků. Pojem blízký pojmu abúzus – zneužívání, nadměrné užívání.


Motivace

psychický proces vedoucí k energetizaci organismu. Motivace usměrňuje naše chování a jednání pro dosažení určitého cíle. Vyjadřuje souhrn všech skutečností – radost, zvídavost, pozitivní pocity, radostné očekávání, které podporují nebo tlumí jedince, aby něco konal nebo nekonal.


Mozkové posilovny

Tréninkový program na posílení kognitivních funkcí mozku; zábavné lekce trénování paměti a mozkového joggingu.