Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Klub duševního zdraví

Klub je určen pro lidi s chronickým duševním onemocněním, lidi s lehkým mentálním postižením či kombinovaným postižením, ve kterém se poskytují služby sociální rehabilitace, jejichž cílem je podporovat uživatele při řešení jejich nepříznivé sociální situace.