Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Průvodce klíčovými pojmy od A do Z.
Vaše navigace při objasnění neznámého.

Wernickeho afázie

Špatné porozumění psanému nebo mluvenému jazyku a potíže s pojmenováváním objektů. Důsledek poškození asociačních oblastí mozkové kůry.


Wernickeho encefalopatie

Skupina příznaků – poruchy vědomí ve smyslu zmatenosti, letargie, apatie, narušená koordinace pohybů, nekontrolovatelné pohyby očí, nervové poruchy… Jde o akutní stav vyžadující okamžitou léčbu, může končit smrtí nebo přejít v Korsakovovu psychózu (též nazývaná Wernickeho-Korsakovova psychóza). W. encefalopatie zahrnuje poškození několika…