Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Průvodce klíčovými pojmy od A do Z.
Vaše navigace při objasnění neznámého.

Lateralita

Preference jedné strany před druhou; nejčastěji se týká pravorukosti a levorukosti. Lateralita se u vyhraňuje v průběhu zrání nervové soustavy a ukazuje se během prvních let života.


Logorea

Výrazná verbální (slovní) produkce – člověk mluví rychle a hodně, ovšem ne vždy správně – dělá chyby obsahové í formální; souvisí s tzv. myšlenkovým tryskem (zrychleným myšlením). Často u manických poruch, schizofrenie a organických poruch mozku.