Spolufinancováno Evropskou unií

Zavolej si

Přímé kontakty v krizových situacích.

Linka bezpečí

Pro děti a mládež v krizových situacích.
www.linkabezpeci.cz

Tel.: 116 111

Linka první psychické pomoci

Vyslechneme vás, podpoříme, odborně poradíme.
www.linkapsychickepomoci.cz

Tel.: 116 123

Modrá linka

Pomáháme v obtížných životních situacích.
www.modralinka.cz

Tel.: 731 197 477, 608 902 410

Bílý kruh bezpečí

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí.
www.bkb.cz

Tel.: 116 006

Rodičovská linka

Krizová pomoc a sociální poradenství zdarma pro ty, kteří se starají o děti.
www.rodicovskalinka.cz

Tel.: 606 021 021

Senior linka

Nasloucháme a provázíme náročnými situacemi.
linka-senioru.elpida.cz

Tel.: 800 200 007

Linka pro rodinu a školu

Potřebuje vaše dítě pomoc? Nevíte si s ním rady?
www.linkaztracenedite.cz

Tel.: 116 000

Projekt Parafilik

Pro osoby s problematickým sexuálním chováním a jejich blízké.
www.parafilik.cz

Tel.: 317 071 668