Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Průvodce klíčovými pojmy od A do Z.
Vaše navigace při objasnění neznámého.

Ideativní obsese

Vtíravé, neodbytné myšlenky týkající se řádu, pořádku, morálky. Lze se jich zbavit pouze tak, že člověk udělá, co cítí jako nutné; ovšem zase se vrací. Součást obsedantně kompulzivní poruchy.


Inhibice

Útlum, omezení, zastavení, např. inhibice reakce při depresi znamená, že člověk reaguje na otázky mdle nebo skoro vůbec, zpomaleně se pohybuje atp.


Inkoherence

Rozvolnění, porucha kognitivních funkcí, hlavně myšlení a řeči – člověk neudrží jedno téma, řeč je dezorganizovaná, s porušováním pravidel, projev postrádá logiku a strukturu – u psychóz, demencí a organického postižení mozku.


Intervence

Zásah, zákrok v něčí prospěch, takový zásah do určité situace nebo procesu, který mění nebo narušuje jeho vývoj.


Inzulinové kóma

Stav hlubokého bezvědomí jakožto následek hypoglykemie (nízká hladina krevního cukru). Dříve se takto léčila schizofrenie.


Iritabilita

Podrážditelnost. Vysoká iritabilita znamená, že člověk se snadno rozzlobí, podráždí, je netrpělivý. U poruch osobnosti, poruch nálady, demencí, chronické bolesti, nevyspání…