Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Korsakovův syndrom

Alkoholový amnestický syndrom – porucha paměti u alkoholiků, výpadky vzpomínek na čerstvé události, člověk pak automaticky nahrazuje tato bílá místa konfabulacemi, o jejich pravosti je přesvědčen.
Korsakovův syndrom často následuje po deliriu tremens.