Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Katatonie

Soubor projevů v oblasti tělesné i psychické, součást schizofrenie, organických poruch mozku, poruch nálady…
Projevy katatonie: stereotypní pohyby, kataplexie (pokles svalového tonu), echopraxie, impulzivita, negativismus; katatonik může být stuporózní (zhuhlý) i nadměrně aktivní.
Může souviset s akinézou, hyperkinézou i hypokinézou (poruchy hybnosti – vymizení pohybů, jejich zvýšení nebo snížení).