Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Průvodce klíčovými pojmy od A do Z.
Vaše navigace při objasnění neznámého.

Edukace

Edukace (edukační proces) označuje souhrnně pojem „výchova a vzdělávání“. Používání pojmu edukace je praktičtější neboť procesy výchova a vzdělávání se v reálných situacích prolínají. Výchova „nemocného“ k samostatnější péči o vlastní onemocnění, při které přebírá větší část odpovědnosti za vlastní zdraví na sebe.


Elace

Veselost, rozjařenost, povznesenost Významná složka hypomanie nebo manie.


Encefalopatie

Obecný pojem – porucha mozku.                                                                       …


Endogenní

Mající původ v tělesné rovině, např. endogenní deprese vypukne bez ohledu na vnější situaci; oproti tomu např. psychogenní bolesti nemají biologický podklad, jde o vliv psychiky.


Evaluace

Proces systematického shromažďování a analýzy informací podle určitých kritérií za účelem dalšího rozhodování.


Exekuce

Exekuce spočívá většinou ve vymožení peněžité částky od povinného (dlužníka) pro oprávněného (věřitele), případně v donucení ke splnění jiné povinnosti.


Exhibicionismus

Porucha sexuální preference, potřeba ukazovat svůj genitál na veřejnosti, obvykle je tato exhibice sexuálně vzrušující a dotyčný pak masturbuje. Pravý exhibicionista nevyhledává s lidmi, před nimiž se obnažuje, osobní kontakt.