Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Průvodce klíčovými pojmy od A do Z.
Vaše navigace při objasnění neznámého.

Tardivní dyskinéza

Syndrom zahrnující mimovolní pohyby – obvykle v obličeji jako převalování a vyplazování jazyka, jakoby přežvykování a pohyby rtů, dále choreativní pohyby rukou a nohou. Skupina neurologických projevů jako důsledek léčby neuroleptiky. Po vysazení nebo změně medikace tardivní dyskinéza u velké části lidí spontánně remituje (sama…


Terapie

Terapie je jiný název pro léčbu. Odvozená slova jsou terapeutický (léčebný), terapeut (ten, kdo léčí) apod. Terapii – neboli léčbu – lze rozlišovat podle různých kritérií, podle toho se také různé typy léčby označují.


Terénní sociální práce

Jednou z metod sociální práce zaměřené na pomoc lidem nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci nebo lidem žijícím v sociálně vyloučených lokalitách; vyhledávání, motivace, pomoc a podpora jednotlivcům v obtížné životní (sociální) situaci, která je vylučuje z běžné společnosti.


Tik

Mimovolní, rychlé, neúčelné a opakované pohyby nebo řečová produkce (pohyby hlasivek). Typicky např. záškuby očních víček, svalů v obličeji (grimasování), poskakování, pokašlávání, různé „zvířecí“ zvuky… Jejich nástup nelze ovlivnit, souvisí se stresem.


Touretteův syndrom

TS je vrozené neurologicko-psychiatrické onemocnění, které se začíná projevovat v dětství, nejčastěji kolem 7. roku věku, nebo v období adolescence. Projevuje se několika pohybovými a zvukovými tiky. Běžnými projevy tiků jsou mrkání, kašlání, odkašlávání si, posmrkování a záškuby v obličeji. Tyto tiky jsou běžně předcházeny…


Trankvilizéry

Skupina léků se zklidňujícím účinkem, používají se zejména k redukci (snížení) úzkosti (zejména benzodiazepiny). Riziko vzniku návyku, neřeší příčinu, jen momentální nepohodlí, jinak ovšem velmi účinné.


Trauma

Traumatem se rozumí zážitek, který ve velké míře porušuje duševní rovnováhu. Traumatizujícími zážitky mohou být např. těžké nehody, znásilnění, přepadení, ztráta blízkého člověka. Třebaže se podvědomí brání tím, že potlačuje vzpomínky na takový bolestivý zážitek, trauma ovlivňuje život v podobě neuróz a psychóz.…


Trichotilomanie

Je to psychická porucha, při níž si pacienti sami vytrhávají (a v některých případech i jedí) vlasy. To vede k výraznému vypadávání vlasů, úzkostem nebo sociálnímu a praktickému poškození. Jméno choroby vytvořil francouzský dermatolog François Henri Hallopeau, pochází z řeckých slov Trich-(vlasy), till(en)-(tahat) a mánie („šílenství,…