Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Průvodce klíčovými pojmy od A do Z.
Vaše navigace při objasnění neznámého.

Narkolepsie

Neovladatelné návaly spánku kdykoli během dne; člověk se zpravidla zhroutí (kataplexie), spí a je riziko poranění při pádu.     Spánkové epizody trvají krátce a dochází ke spontánnímu probuzení.


Návyková látka

Chemická látka, jejíž požití mění stav vědomí a může vyvolat závislost, bažení po opětovné aplikaci, přes návyk až po závislost, kdy je droga zneužívána a stává určující složkou života postiženého.


Nebenzodiazepinová hypnotika

Léky jiné struktury než nejobvyklejší benzodiazepiny sloužící k navození a udržení spánku. (barbituráty, glutetimid, chloralové deriváty, metachalon, paraldehyd…)


Neformální pečující

Většinou nemají odborné specifické vzdělání a nejsou za tuto službu a pomoc placeni, kromě péče o své blízké vykonávají neformální pečující často ještě svoje „civilní“ zaměstnání a jejich pomoc blízkým je založena na lidských vztazích.


Neorganická hypersomnie

Zvýšená potřeba spánku, denní ospalost, případně problematické a dlouhé probouzení; člověk spí normální dobu a přesto se cítí nevyspalý. Že jde o hypersomnii neorganickou znamená, že somaticky (tělesně) je člověk v pořádku. Pokud člověk nespí dostatečně a je pak přes den unavený, nejde o hypersomnii.


Neurastenie

Porucha z kategorie neuróz neboli úzkostných poruch. Hlavním příznakem je slabost, úzkostnost, pocit vyčerpání, snadná unavitelnost, snížená motivace, nesoustředěnost, nevýkonnost, svalové bolesti, poruchy spánku; člověk je emočně labilní, snadno se rozzlobí nebo rozlítostní, není schopen se uvolnit ani radovat.


Neurotická porucha (neuróza)

Psychická porucha, v níž dominuje úzkost. Bez somatické (tělesné) příčiny; neurotik má normální orientaci v realitě, netrpí bludy ani halucinacemi a chová se v mezích. Dnes se termín neurotická porucha nebo neuróza oficiálně příliš neužívá, tato skupina poruch patří po úzkostné poruchy, např. obsedantně-kompulzivní…


Noční děsy

Ataky strachu a úzkosti během spánku – člověk často křičí, mlátí kolem sebe rukama i nohama, běhá po místnosti…zpravidla v první polovině spánku. Po probuzení si člověk nic nebo téměř nic z obsahu děsu nepamatuje – což je zásadní rozdíl mezi nočním děsem a noční…


Noční můry

Živé sny s nepříjemným obsahem – obvykle se týkají ohrožení, smrti… Po probuzení si člověk vše detailně pamatuje – což je zásadní rozdíl mezi nočním děsem a noční můrou.


Nozofobie

Chorobný strach z nemoci. Patří mezi úzkostné poruchy, izolované fobie.