Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Průvodce klíčovými pojmy od A do Z.
Vaše navigace při objasnění neznámého.

Case management

Case management je jedna z profesionálních metod sociální práce, jejíž význam spočívá v nastavení jednotného postupu různých odborníků a služeb, které směřují ke stabilizaci situace osob a k jejich zplnomocňování tak, aby využívaly své přirozené zdroje.


Choreatetóza

Mimovolní pohyby, nejčastěji končetin a obličeje, obvykle pomalé – kroucení končetinami, prsty, jazykem, rty. Následek porušení oblastí mozku odpovědných za motoriku.


Choreinformie

Mimovolní pohyby, často se týká horních i dolních končetin a obličeje; ve spánku nebývají. Typické jsou záškuby, kroucení, vyplazování jazyka, pohyby rtů. Při poškození extrapyramidového systému (část mozku odpovědná za řízení pohybů), chorea je součást extrapyramidového syndromu jakožto nežádoucího účinku některých neuroleptik…


Cirkadiánní rytmus

Střídání dne a noci během cca 24 hodin z hlediska živého organismu. Člověk v sobě má jakýsi cirkadiánní oscilátor, díky kterému má jeho den plus noc zhruba 24 hodin bez ohledu na to, zda může kontrolovat běh času na hodinách.


Cyklothymie (cyklotymie)

Porucha nálady, střídání epizody deprese s epizodou hypomanie (slabší manie).