Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Průvodce klíčovými pojmy od A do Z.
Vaše navigace při objasnění neznámého.

Facilitátor

Odborník na vedení procesu dorozumívání se, který zaměřuje energii účastníků na dané téma a volí metody jednání dle aktuální situace, vždy však tak, aby umožnil každému aktivně se zúčastnit a vyslovit svůj názor v bezpečné atmosféře.


Farmaka

Látky působící léčivě na organismus. – přírodní (např. výtažek třezalky s antidepresivním účinkem) nebo syntetická (např. citalec na léčbu depresí)


Fetální alkoholový syndrom

Soubor postižení dítěte, které se narodí matce, jež v těhotenství pila velké množství alkoholu. Znaky FAS: malá hlava, opožděný růst, opožděný vývoj až mentální retardace, dlouhé končetiny, rýhy na dlaních, abnormity a malformace (poškození) nosu, srdce aj. Výskyt syndromu je velmi individuální,…


Fetišismus

Porucha sexuální preference, kdy vzrušení navozuje neživý objekt, obvykle prádlo nebo boty, případně gumové předměty apod. Fetišismus může označovat: Náboženský fetišismus – náboženské uctívání předmětů (fetišů) pro přiřčené magické vlastnosti. Sexuální fetišismus – erotické zaměření na určité druhy předmětů či na…


Flooding (zaplavení)

Postup behaviorální, resp. kognitivně-behaviorální terapie používaný hlavně při léčbě fobií. Ćlověk je intenzivně vystaven tomu, čeho se bojí – flooding stojí na skutečnosti, že úzkost, resp. strach se stupňuje jen do určité míry – až dosáhne maxima, dál už neroste…


Fobické obsese

Vtíravé, neodbytné myšlenky týkající se strachu, nebezpečí. Lze se jich zbavit pouze tak, že člověk udělá, co cítí jako nutné; ovšem zase se vrací. Součást obsedantně kompulzivní poruchy.


Frotérství

Porucha sexuální preference, kdy je sexuální vzrušení navozováno třením o druhé lidi. Typický frotér operuje v prostředcích hromadné dopravy, ve frontách, všude, kde je plno lidí.