Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Průvodce klíčovými pojmy od A do Z.
Vaše navigace při objasnění neznámého.

Regrese

Návrat na již překonanou úroveň, ke stavu nebo chování, které deficitně neodpovídá vývojové úrovni dotyčného. Typicky např. když dospělý člověk ve stresu hází věcmi, nakopne auto, které nejde nastartovat atp. Dle psychoanalýzy se často regreduje do vývojové úrovně, kde byl…


Relaxace

Uvolnění, povolení, zmírnění, ustálení rovnovážného stavu, proces nebo stav uvolnění psychického a tělesného napětí.


Reverzibilní

Vratný, s možností uvést do předchozího stavu. Např. ochrnutí u hysterie (konverzní neurózy) je reverzibilní – po čase nebo terapii odezní, ovšem ochrnutí vlivem poškození míchy je ireverzibilní – nevratné.


Rodičovská kompetence

Rodičovské kompetence jsou takové schopnosti a dovednosti rodičů, které umožňují dítěti se vyvíjet přiměřeně jeho potřebám ve všech oblastech života.


Rodinná terapie

Rodinná terapie je metodou psychoterapie , která se nedívá na klienta jako na jednotlivce, ale pohlíží na něj jako na součást určitého, konkrétního rodinného systému. Jeho problémy dává do souvislosti s fungováním celé rodiny a snaží se nastolením změny v rodině dosáhnout vymizení daného…