Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Kataplexie

Náhlý pokles svalového tonu (napětí) – člověk není schopen ovládat svaly, ale je při vědomí.
Celková kataplexie – postihuje svaly celého těla; částečná – týká se jen určité svalové skupiny.
Časté při narkolepsii.