Spolufinancováno Evropskou unií

Partneři

Jedním ze základních pilířů našeho komunitního centra je spolupráce se zkušenými partnery.

Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s.

Místní (skutečně) akční skupina

Tel.: 518 610 180 opz@kyjovske-slovacko.com Masarykovo náměstí 13/14, 697 01 Kyjov

Společně s místními tvoříme budoucnost našeho regionu Kyjovského Slovácka. Pracujeme metodou LEADER a rozvíjíme spolupráci se samosprávou, neziskovým sektorem, podnikatelským sektorem a občany. Pomáháme realizovat projekty, které naplňují strategii našeho regionu.

www.kyjovske-slovacko.com

Nezávislá organizace Kyjovské Slovácko v pohybu coby Místní akční skupina úspěšně napomáhá k všestrannému rozvoji regionu. A to od dubna roku 2004, kdy tento spolek založili lidé nadšení myšlenkou podílet se vlastním úsilím na rozvoji svého nejbližšího okolí. Toto nadšení je naštěstí stále neopustilo.

Své aktivity rozvíjí na Slovácku ve spádovém obvodu města Kyjova – odtud název Kyjovské Slovácko. Pracují na principu LEADER, což je metoda rozvoje regionu založená na partnerství zástupců místního podnikatelského, veřejného a soukromého sektoru.

Podpora pro více než 440 projektů

Od roku 2005 spolek Kyjovské Slovácko v pohybu podpořil více než 440 projektů. A to částkou přesahující 300 milionů korun. Šlo o projekty z oblasti školství, rozvoje obcí a spolků, zemědělství, venkovských mikropodniků, krajiny i sociální oblasti.

Cílem projektu, Budujeme komunitu od úsvitu do úsvitu – podpora komunitní práce a fakultativních a sociálních činností pro území MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, je posílit aktivní začleňování, zlepšit životní situaci, podpořit řešení problémů, rovné příležitosti a aktivní účast cílových skupin projektu s ohledem na jejich potřeby.

Cílové skupiny projektu:

 • Osoby se zdravotním či mentálním postižením
 • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
 • Rodiče, děti a mladí dospělí v nepříznivé sociální situaci
 • Sociálně znevýhodněné rodiny
 • Senioři

Co ještě dělá naše MAS?

 • Zprostředkuje financování projektů, jež vybírají místní autority a lidé, kteří dobře znají potřeby daného území. O rozvoji tak rozhodují sami obyvatelé, nikoliv centrální úřady
 • Vzdělává (zemědělce, starosty, učitele, NNO, obyvatele)
 • Rozvíjí regionální školství
 • Iniciuje regionální značení místních produktů
 • Chrání kulturní dědictví, přírodu a krajinu
 • Pořádá semináře, výstavy, přednášky, soutěže i konference
 • Iniciuje aktivity turistické asociace a podporuje cestovní ruch
 • Vydává regionální publikace
 • Podporuje místní demokracii a komunitní rozvoj
 • Propaguje šetrné hospodaření s půdou a principy ochrany krajiny
 • Mapuje potřeby území
 • Rozvíjí aktivity ve prospěch Komunitní energetiky
 • Přispívá k rozvoji podnikavosti a podnikání
 • Pomáhá v sociální oblasti
 • Připravuje podmínky pro rozvoj místní filantropie

Máte nápad? Dejte o něm vědět!

Chcete se o Kyjovském Slovácku v pohybu a jeho aktivitách dozvědět víc? Sledujte webové stránky www.kyjovske-slovacko.com anebo jeho Facebook.

A pokud máte dobrý nápad, ale nevíte, jak jej proměnit ve skutečnost, neváhejte a přijďte. Lidé z Kyjovského Slovácka v pohybu Vás rádi poznají osobně v kanceláři na Masarykově náměstí v Kyjově.

KONTAKT

Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.
Adresa: Masarykovo náměstí 13/14 697 01 Kyjov
Tel.: +420 518 610 180
E-mail: kancelar@kyjovske-slovacko.com
www.kyjovske-slovacko.com