Spolufinancováno Evropskou unií

Partneři

Jedním ze základních pilířů našeho komunitního centra je spolupráce se zkušenými partnery.

Educante z.s.

Poradenství - podpora - pomoc

Tel.: 776 076 237 info@educante.cz Třída Komenského 617/20 (budova Městské knihovny), 697 01 Kyjov

- poradenství pro rodinu jako celek, ale i každého člena zvlášť (děti, rodiče, senioři, hendikepovaní, senioři)
- psychologické poradenství, domácí asistence, terapeutická podpora
- rozvoj komunity a aktivního zapojení do života v obci
- sebeobhájství (pro dospělé osoby s mentálním postižením)

www.educante.cz

Své služby nabízíme:

 • neformálně pečujícím,
 • hendikepovaným, dětem, které prožívají duševní nesnázi,
 • rodičům,
 • seniorům.

Podporu pro vás zajistíme buď ve vaší domácnosti terénní formou nebo můžete přijet za námi do Kyjova na adresu tř. Komenského 617/20 (máme poradnu v místní knihovně).

PORADENSTVÍ PRO RODIČE

Odborné poradenství pro rodiče, kteří pociťují problémy při výchově svých dětí.

Pomůžeme Vám:

 • poradenství ohledně výchovy dítěte,
 • podpora efektivní komunikace v rodině,
 • porozumění tomu, co se s vaším dítětem může dít a jak mu můžete pomoci,
 • do podpory můžeme zapojit i Vaše dítě/děti/partnera.

Poradenství je poskytováno zdarma.

PODPORA A PORADENSTVÍ PRO DĚTI

Pomůžeme ti:

 • probereme spolu, co tě trápí,
 • nedovolíme, abys na své pocity a myšlenky byl/a sám/sama,
 • můžeme (a nemusíme) do toho zapojit tvé rodiče,
 • pomůžeme ti sdělit rodičům, co prožíváš.

Vše, co řekneš, zůstane mezi námi, pokud si to budeš přát.
Pokud je ti 15 a více let, můžeš se na nás obrátit i sám/sama.
Poradenství je poskytováno zdarma.


PODPORA PRO NEFORMÁLNĚ PEČUJÍCÍ RODIČE

Pečujete o dítě s postižením, dlouhodobě nemocného, nebo seniora v ORP Kyjov, ORP Hodonín, nebo ORP Veselí nad Moravou? Využijte našich služeb, které jsou zdarma a jsou nastaveny tak, aby vás posílili ve vaší práci.

Odborné poradenství:

 • prognóza postižení, poúrazového stavu, formy rozvoje postiženého,
 • case management (dlouhodobá spolupráce, propojení s dalšími službami v regionu),
 • zaučení v technikách pečování a ošetřovatelství,
 • využití kompenzačních pomůcek, informace o pomůckách, kde žádat, nácvik používání,
 • domácí asistence pro vaše dítě s handicapem do 18 let v rozsahu až 5 hodin za den
 • právní poradenství (např. řešení dědictví, svéprávnosti, nucené hospitalizace aj.),
 • nastavení péče v domácím prostředí (např. po příjezdu z nemocnice),
 • psychologická podpora (psycholog), supervizní podpora (sociální pracovník se supervizním výcvikem),
 • pomoc při řešení finanční situace,
 • podpora při hledání řešení všech problematických situací spojených s péčí

Roztroušená skleróza – pomáháme lidem s Ereskou

Chceme, aby se o této záludné nemoci vědělo, a všichni, kterým vstoupí do života přímo či zasáhne někoho blízkého, měli možnost získat co nejvíce informací. Podporujeme nemocné v jejich aktivním životě, veřejnost v pochopení a přijetí této diagnózy.


AKTIVITY PRO SENIORY

Vitální senior, aneb podpora zdravého stárnutí

Oblasti, kterým se věnujeme: Motivační prvky pro každodenní život, Pohyb a vitalita, Společnost a společenské aktivity, Rodina a vztahy, Vícegenerační soužití, Bezpečí, Změny na těle a na duši, Potřeba pomoci, Strava, Komunikace, Životní role a perspektiva, Trénink rozumových schopností apod.

Sebeobhájství = nástroj pro uplatňování práv dospělých osob s mentálním postižením

Sebeobhájci se učí chápat a uplatňovat svá práva, ale také povinnosti. Pravidelně se schází a diskutují o tématech, která je zajímají (např. práce, vztahy, koníčky, vzdělávání). Zapojují se a aktivně organizují společenské, kulturní a dobrovolnické akce.

KONTAKT

Sídlo: tř. Komenského 617/20 (budova městské knihovny), 697 01 Kyjov
Tel.: +420 776 076 237
E-mail: info@educante.cz
Datová schránka: x8rc7c4