Spolufinancováno Evropskou unií

Partneři

Jedním ze základních pilířů našeho komunitního centra je spolupráce se zkušenými partnery.

Město Kyjov

Každá životní situace má řešení!

Tel.: 778 962 681 r.svab@mukyjov.cz MÚ Kyjov, Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov

Sociální práce je klíčovou profesí při řešení nepříznivých sociálních situací a sociálním začleňování. Jde o profesionální aktivitu zaměřenou na podporu a pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám a jejím posláním je chránit lidská práva a důstojnost.
Jde o profesi, která je ze své podstaty připravena poskytnout pomoc a podporu lidem v jejich obtížných životních situacích.

www.mestokyjov.cz

  • Nemůžu sehnat práci
  • Trápí mě zadlužení
  • Cítím se osaměle
  • Hrozí mi ztráta bydlení
  • Mám nedostatek finančních prostředků
  • Vím o někom, kdo potřebuje pomoc

Pokud řešíte potíže, či potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat:

Bc. Radek Šváb – sociální pracovník Městského úřadu Kyjov, odboru sociálních věcí
Adresa: Masarykovo nám. 30/1, 69701 Kyjov
E-mail: r.svab@mukyjov.cz
Mobil: +420 778 962 681
Tel.: +420 518 697 493
www.mestokyjov.cz

Nabízíme poradenství jak v bytové problematice – osobám bez přístřeší nebo bydlící v nevyhovujících bytových podmínkách (možnost ubytování na městské ubytovně a následně pak zajištění nájemní formy bydlení), tak také v oblasti zaměstnanosti, kdy jsme nápomocni při evidenci uchazečů o zaměstnání a posléze při znovu-začlenění a zlepšení postavení na trhu práce tak, aby své záležitosti byli schopni řešit samostatně bez pomoci sociálních dávek.

Pomáháme při zprostředkování kontaktů s dalšími zdroji pomoci (sociální služby, pobytové služby, specialisté a odborníci z oblasti zdravotní a sociální péče).

V neposlední řadě nabízíme podporu při hospodaření s financemi, případně pak se zapojením do systému dávek hmotné nouze u osob s materiálními a finančními problémy.