Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Průvodce klíčovými pojmy od A do Z.
Vaše navigace při objasnění neznámého.

Obsese – obsedantní myšlenky

Vtíravé, neodbytné myšlenky. Obsedantní myšlenky nijak nesouvisí se situací, v níž se objeví (např. při snídani si člověk všimne, že na druhém konci místnosti leží pod květinou suchý list, a nedokáže se soustředit na nic jiného, dokud ho nedojde sebrat). Ideativní obsese…


Organická afektivní porucha

Porucha emocí, která vznikla jako důsledek fyzického poškození mozku (úrazem, nádorem, infekcí…). Depresivní nebo manická nálada, labilita…


Organická duševní porucha

Taková psychická porucha, u níž existuje organický, tělesný podklad – např. vznikne vlivem úrazu hlavy, infekční nemoci mozku… Např. organická halucinóza, organická emnézie, organicky daná porucha osobnosti…


Organická halucinóza

Porucha, jejímž nejvýraznějším projevem jsou halucinace; akutní nebo chronická forma. Následek organického poškození mozku.


Organická porucha osobnosti

Porucha osobnosti, která vznikla jako důsledek fyzického poškození mozku (úrazem, nádorem, infekcí…). Změna postojů, chování, potřeb, vzorců myšlení… Např. po určitých operacích se naruší spojení mozku s prefrontální kůrou (oblast za čelem) a člověk se pak stal emočně plochým, lhostejným a hrubým.


Organický amnestický syndrom

Porucha paměti (též dysmnestická porucha), u níž existuje organický, tělesný podklad – úraz, infekce, dlouhodobé užívání alkoholu a jiných drog… Neschopnost vybavit vzpomínky, špatná schopnost fixovat nové informace. Bílá místa člověk nahrazuje konfabulacemi – nejsou to záměrné lži, dotyčný jim zcela věří.


Organický psychosyndrom

Označení příznaků v oblasti psychiky, které vznikly jako následek fyzického poškození nebo nemoci mozku. Patří sem demence a některé poruchy osobnosti, poruchy nálady, halucinózy, amnestické poruchy, poruchy vědomí…


Osvěta

Přinášení, zprostředkování, zpřístupňování a popularizace poznání a cvičení v dovednostech a vědomostech s touto činností souvisejících. Důsledkem osvěty je překonání nezaviněné kult. zaostalosti, v níž nedobrovolně žijí početné skupiny populace.