Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Průvodce klíčovými pojmy od A do Z.
Vaše navigace při objasnění neznámého.

Benzodiazepiny

Skupina léků zéjména s anxiolytickým účinkem – tj. fungují proti úzkosti. Další účinky: hypnotický (k navození spánku), antikonvulzivní (proti křečím), myorelaxační (svalové uvolnění) a ve velkém množství i amnestický (zapomínání); tyto účinky se v jednotlivých benzodiazepinových preparátech vyskytují v různé míře. První benzodiazepin byl chlordiazepoxid;…


Betablokátory

Léky působící proti dějům, které se dávají do pohybu díky adrenalinu; snižují tedy nabuzení organismu k útoku nebo útěku. Využívají se k léčbě především úzkostných poruch.


Blud

Mylné přesvědčení nebo myšlenková konstrukce. – bludy perzekuční (pronásledování), bludy ovlivňování, megalomanické (velikášské) bludy aj. – rozlišuje se pravý blud – nijak nesouvisí s životní situací člověka; druhotný blud – úporná, vtíravá, přehnaná představa, která má základ v realitě (např. že člověku…


BOUFFÉE DELIRANTE

Akutní psychotická epizoda, začíná i končí rychle a náhle, živá bludná produkce, výkyvy nálady. Epizody bouffée delirante se často opakují, někdy přecházejí ve schizofrenii.


Burn-out

Syndrom vyhoření – následek stresu z práce, nechuť k činnosti, úzkost, poruchy spánku, malá výkonnost, psychosomatické problémy Časté u pomáhajících profesí – učitelé, policisté, psychologové, lékaři, hasiči… Riziko komorbidity (současného výskytu) s alkoholismem, zneužíváním léků, depresí, úzkostnými poruchami.