Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Kompulze

Nutkavé jednání, které má snížit napětí vyvolané obsesivními myšlenkami.
Toto jednání je rigidní, probíhá stále stejně – mytí rukou určitým způsobem, šlapaní na kanály, kontrolování elektrických spotřebičů, zámků atp. – kompulzivní chování je rituální.
Např. aritmomanie (počítání), onomatomanie (hledání významu slov), mytí rukou, srovnávání věcí, zaříkávání, opakování slov…
Součást obsedantně kompulzivní poruchy.