Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Komorbidita

Výskyt společně s jiným onemocněním nebo poruchou.
Například u sociální fobie je častá komorbidita s alkoholismem (neboli sociální fobie je komorbidní s alkoholismem) – to znamená, že sociální fobik se relativně často stane navíc závislým na alkoholu.