Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Kompetence

Oprávnění, povinnost, schopnost, způsobilost, pravomoc.

Osvojování a upevňování klíčových kompetencí je celoživotní proces. Začíná už v předškolním vzdělávání a stále se rozvíjí po celý život.

Být v příslušné oblasti kvalifikovaný.