Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Organický amnestický syndrom

Porucha paměti (též dysmnestická porucha), u níž existuje organický, tělesný podklad – úraz, infekce, dlouhodobé užívání alkoholu a jiných drog…
Neschopnost vybavit vzpomínky, špatná schopnost fixovat nové informace.
Bílá místa člověk nahrazuje konfabulacemi – nejsou to záměrné lži, dotyčný jim zcela věří.