Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Organický psychosyndrom

Označení příznaků v oblasti psychiky, které vznikly jako následek fyzického poškození nebo nemoci mozku.
Patří sem demence a některé poruchy osobnosti, poruchy nálady, halucinózy, amnestické poruchy, poruchy vědomí…