Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Obsese – obsedantní myšlenky

Vtíravé, neodbytné myšlenky. Obsedantní myšlenky nijak nesouvisí se situací, v níž se objeví (např. při snídani si člověk všimne, že na druhém konci místnosti leží pod květinou suchý list, a nedokáže se soustředit na nic jiného, dokud ho nedojde sebrat).
Ideativní obsese (týkají se řádu, pořádku, morálky), fobické obsese (týkají se strachu, nebezpečí).
Lze se jich zbavit pouze tak, že člověk udělá, co cítí jako nutné; ovšem zase se vrací.
Součást obsedantně kompulzivní poruchy.