Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Osvěta

Přinášení, zprostředkování, zpřístupňování a popularizace poznání a cvičení v dovednostech a vědomostech s touto činností souvisejících. Důsledkem osvěty je překonání nezaviněné kult. zaostalosti, v níž nedobrovolně žijí početné skupiny populace.