Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Organická porucha osobnosti

Porucha osobnosti, která vznikla jako důsledek fyzického poškození mozku (úrazem, nádorem, infekcí…).
Změna postojů, chování, potřeb, vzorců myšlení…
Např. po určitých operacích se naruší spojení mozku s prefrontální kůrou (oblast za čelem) a člověk se pak stal emočně plochým, lhostejným a hrubým.