Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Organická duševní porucha

Taková psychická porucha, u níž existuje organický, tělesný podklad – např. vznikne vlivem úrazu hlavy, infekční nemoci mozku…
Např. organická halucinóza, organická emnézie, organicky daná porucha osobnosti…