Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Mánie

Porucha nálady; předstupni jsou elace a hypomanie.
Výrazná povznesenost, energie, neklid, potřeba něco dělat, mluvit…, extrémní sebedůvěra, ztráta zábran, utrácení, sexuální dobrodružství.
Při snaze zabránit člověku v mánii v uskutečňování jeho záměrů se objevuje značná nelibost až násilnosti.
Po „vystřízlivění“ se objevují výčitky svědomí, zmatenost, smutek a nutnost vypořádat se s následky manického „řádění“; trpí tím nejen postižený, ale i jeho okolí (často se zadluží, dostává výpovědi z práce…)