Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Mentální retardace

Nedostatečný nebo zastavený duševní vývoj; týká se zejména kognitivních funkcí – myšlení, řeči, učení, paměti, pozornosti…
Stanovuje se pomocí testů inteligence a schopností člověka obstát v běžném životě.
Dle závažnosti lehká, střední, těžká nebo hluboká mentální retardace.