Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Melancholie

Chorobný smutek, depresivní nálada. Normální, nepatologický zármutek má nějakou příčinu a ohraničenou dobu trvání; melancholie pochopitelnou příčinu nemá a bez léčby trvá dlouho.
Dnes se tento pojem už příliš neužívá, nahrazen termínem deprese.