Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Motivace

psychický proces vedoucí k energetizaci organismu.

Motivace usměrňuje naše chování a jednání pro dosažení určitého cíle. Vyjadřuje souhrn všech skutečností – radost, zvídavost, pozitivní pocity, radostné očekávání, které podporují nebo tlumí jedince, aby něco konal nebo nekonal.