Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Neformální pečující

Většinou nemají odborné specifické vzdělání a nejsou za tuto službu a pomoc placeni, kromě péče o své blízké vykonávají neformální pečující často ještě svoje „civilní“ zaměstnání a jejich pomoc blízkým je založena na lidských vztazích.