Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Návyková látka

Chemická látka, jejíž požití mění stav vědomí a může vyvolat závislost, bažení po opětovné aplikaci, přes návyk až po závislost, kdy je droga zneužívána a stává určující složkou života postiženého.