Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Neurotická porucha (neuróza)

Psychická porucha, v níž dominuje úzkost.
Bez somatické (tělesné) příčiny; neurotik má normální orientaci v realitě, netrpí bludy ani halucinacemi a chová se v mezích.
Dnes se termín neurotická porucha nebo neuróza oficiálně příliš neužívá, tato skupina poruch patří po úzkostné poruchy, např. obsedantně-kompulzivní porucha, neurastenie, sociální fobie, izolované fobie.