Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Noční děsy

Ataky strachu a úzkosti během spánku – člověk často křičí, mlátí kolem sebe rukama i nohama, běhá po místnosti…zpravidla v první polovině spánku.
Po probuzení si člověk nic nebo téměř nic z obsahu děsu nepamatuje – což je zásadní rozdíl mezi nočním děsem a noční můrou.