Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Patologická intoxikace

Stav po požití alkoholu člověkem s nízkou tolerancí – stačí mu vypít relativně málo, aby se symptomy projevily.
Příznaky – motorický neklid, tendence k agresivitě, malé zábrany, snížené sebeovládání.
Po několika hodinách postižený usíná a po probuzení má na dobu intoxikace amnézii (nic si z toho nepamatuje).