Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Porucha osobnosti

Takové vzorce chování a prožívání, které se výrazně odlišují od běžné normy v dané kultuře; jde o extrémní zvýraznění určitých vlastností, které člověku a/nebo jeho okolí ztěžuje běžný život.
Např. paranoidní porucha osobnosti, narcistická, emočně-nestabilní, histrionská, pasivně-agresivní…