Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Pasivně-agresivní osobnost

Soubor chování, kdy člověk protestuje proti požadavkům okolí skrytým způsobem – zapomíná, odevzdává pozdě svou práci, chodí pozdě, nevyřizuje vzkazy…
Na rozdíl od disociální osobnosti, která dá svůj nesouhlas jasně najevo, používá člověk pasivně-agresivní nepřímých způsobů.