Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

PADAM (mužské klimaterium)

Zkratka PADAM = angl. Partial Androgen Deficiency of the Aging Male neboli Úbytek androgenů u starších mužů.
Kolem 50. roku života mužům klesá hladina hormonů androgenů, zejména testosteronu.
K tomuto syndromu patří podrážděnost, pocity vlastní nedostačivosti, neocenění ze strany okolí, vztahovačnost, obavy až panika z ujíždějícího vlaku (v důsledku někdy hledání mladé partnerky).