Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Hypervigilita

Nadměrná bdělost, nadměrné soustředění pozornosti, stálé monitorování prostředí – člověk má určité obavy a stále sleduje, zda se nenaplňují. Hypervigilita častá u paranoii, paranoidní schizofrenie, posttraumatické stresové poruchy.