Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Hypnobilita

Schopnost pohroužit se do hypnózy. Je to poměrně stálá osobnostní vlastnost a částečně se odvíjí od představivosti, fantazie, sugestibility a inteligence (nižší inteligence je pro hypnózu nevýhodná).
Nejvíce lidí je středně hypnabilních, asi 5% není vůbec, 1-2% jsou tzv. hypnotičtí talenti schopní v hypnóze i těch nejkomplikovanějších jevů.