Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Hyperventilace

-Zrychlené dýchání. Objevuje se jako vedlejší efekt některých poruch, např. panické poruchy, případně je hyperventilace provozována záměrně k navození změněného stavu vědomí.
Může vést k paresteziím (mravenčení) až mdlobám.