Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Demence

Demence je skupina příznaků, kam patří hlavně poruchy kognitivních funkcí – myšlení, paměti, schopnosti učení, koncentrace pozornosti, dále porucha emocí, osobnosti a schopnosti sociální komunikace.
Na pozadí je onemocnění mozku, většinou jde o ireverzibilní (nevratný) záležitost, který buď progreduje (stupňuje se) nebo chronifikuje (ustálí se na určité úrovni, nelepší se ani nehorší).
Např. Alzheimerova choroba, demence při alkoholismu, při HIV, Pickova nemoc, demence u Parkinsonovy choroby, demence virového původu nebo po otravách…