Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Depersonalizace

Pocit odcizení, neskutečnosti ohledně sebe – člověk připadá neskutečný sám sobě, jakoby od sebe odcizený.                                   Depersonalizace souvisí s některými neurologickými a psychickými poruchami, objevuje se např. u panické poruchy a jiných úzkostných a neurotických stavů, u schizofrenie nebo hluboké deprese.