Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Delirium

Delirium je kvalitativní poruchou vědomí charakterizovanou náhle vzniklou změnou chování, poruchou pozornosti a fluktuujícím průběhem.                                                                                                                                                                                                                  Mozkový organický syndrom, skupina příznaků typu: zmatenost, poruchy vědomí, narušení myšlení, paměti, pozornosti, porušení emocionality a hodnocení situace. Má kolísavý průběh, odeznívá obvykle během několika týdnů.