Spolufinancováno Evropskou unií

Pojmy

Terapie

Terapie je jiný název pro léčbu. Odvozená slova jsou terapeutický (léčebný), terapeut (ten, kdo léčí) apod.

Terapii – neboli léčbu – lze rozlišovat podle různých kritérií, podle toho se také různé typy léčby označují.